Rekvizīti

JD MĀRKETINGS SIA

Vienotais reģ. nr. 40003522235
PVN maks.reģ. nr. LV 40003522235
Rītausmas iela 2B, Rīga, LV1058

Banka: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konta nr.: LV97 HABA 0551 0277 10783

Valdes priekšsēdētājs Dairis Osvalds
Valdes loceklis Juris Boļšakovs